Villkor

1. BINDNINGSEFFEKT. Detta är ett bindande avtal mellan dig och SISTAMINUTENIDEER ("oss", "vi", "Företag"). Genom att använda webbplatsen på https://sistaminutenideer.com ("webbplatsen") samtycker du till att följa dessa användarvillkor. Om du när som helst finner dessa användarvillkor oacceptabla, måste du omedelbart lämna webbplatsen och upphöra med all användning av den.

2. PRIVATPOLITIK. Vi respekterar din integritet och tillåter dig att kontrollera behandlingen av din personliga information. Ett fullständigt uttalande om vår nuvarande sekretesspolicy kan hittas genom att klicka här . Vår integritetspolicy är uttryckligen införlivad i detta avtal genom denna referens.

3. GÄLLANDE LAG. Dessa användarvillkor ska tolkas i enlighet med och regleras av lagarna i Kalifornien och USA, utan hänvisning till regler om lagkonflikter. Denna webbplats är avsedd att användas av individer med säte i USA.

4. MINIMALÅLDER. Du måste vara minst 18 år för att få tillgång till och delta på den här webbplatsen. Du garanterar och garanterar att du är minst 18 år gammal och kan ingå detta avtal ur ett juridiskt perspektiv.

5. EBOOKSIGNUPS OCH MAILINGS. Du har möjlighet, men inte skyldighet, att registrera dig och få en gratis e-bok från oss. Om du gör det samtycker du till att få ytterligare e-postmeddelanden från oss av kommersiell karaktär.

6. E-POSTKOMMUNIKATION. När du kontaktar oss samtycker du uttryckligen till och accepterar att få e-postsvar från oss. Dessa e-postkommunikationer kan vara kommersiella eller icke-kommersiella. Icke-kommersiella e-postmeddelanden kan innehålla, men är inte begränsade till, administrativa frågor och meddelanden om ändringar av dessa villkor, sekretesspolicyn eller annan webbplatsdokumentation.

7. ANVÄNDNING AV PROGRAMVARAN. Företaget kan göra viss programvara tillgänglig för dig från webbplatsen. Om du laddar ner programvara från webbplatsen anses programvaran, inklusive alla filer och bilder som ingår i eller genereras av programvaran, och tillhörande data (tillsammans, "programvara") vara licensierade till dig av företaget för din personliga, icke-kommersiella, endast för hemmabruk. Företaget överför varken titeln eller immateriella rättigheter till programvaran, och företaget behåller fullständig och fullständig äganderätt till programvaran samt alla immateriella rättigheter däri. Du får inte sälja, distribuera eller reproducera programvaran, och du får inte heller sönderdela, konvertera om, ta isär eller på annat sätt konvertera programvaran till en mänsklig uppfattbar form. Alla varumärken och logotyper ägs av företaget eller dess licensgivare och du får inte kopiera eller använda dem på något sätt.

8. ANVÄNDARINNEHÅLL. Genom att publicera, ladda ner, visa, utföra, överföra eller på annat sätt distribuera information eller annat innehåll ("Användarinnehåll") till webbplatsen ger du företaget, dess dotterbolag, tjänstemän, styrelseledamöter, anställda, konsulter, ombud och representanter en permanent , icke-exklusiv licens att använda användarinnehåll i samband med driften av företagets internetföretag, dess dotterbolag, befattningshavare, styrelseledamöter, anställda, konsulter, agenter och representanter, inklusive utan begränsning, rätt att kopiera, distribuera, sända, offentligt visa, offentligt utföra, reproducera, redigera, översätta och omformatera användarinnehåll. Du kommer inte att kompenseras för något användarinnehåll. Du samtycker till att företaget kan publicera eller på annat sätt avslöja ditt namn i samband med ditt användarinnehåll. Genom att publicera användarinnehåll på webbplatsen garanterar du och intygar att du äger rättigheterna till användarinnehållet eller på annat sätt har rätt att publicera, distribuera, visa, utföra, sända eller på annat sätt distribuera användarinnehåll.

9. ÖVERENSSTÄMMELSE MED INTELLEKTUELL FASTIGHETSLAGAR. När du besöker webbplatsen godkänner du att respektera andras immateriella rättigheter. Din användning av webbplatsen regleras alltid av och underkastas lagar om äganderätt till upphovsrätt och användning av immateriella rättigheter. Du samtycker till att inte ladda upp, ladda ner, visa, utföra, överföra eller på annat sätt distribuera någon information eller innehåll (tillsammans "Innehåll") i strid med tredje parts upphovsrätt, varumärken eller annan immateriell egendom eller äganderätt. Du samtycker till att följa lagar om upphovsrätt och användning av immateriella rättigheter, och du är ensam ansvarig för alla kränkningar av relevant lagstiftning och för intrång i tredje parts rättigheter orsakade av innehåll som du tillhandahåller eller överför, eller som tillhandahålls eller överförs med ditt användar-ID. Bevisbördan att bevisa att något innehåll inte bryter mot lagar eller tredje parts rättigheter ligger enbart på dig. Alla frågor om Digital Millennium Copyright Act behandlas i enlighet med vår DMCA-policy, som du kan komma åt via DMCA-länken längst ner på sidan.

10. Otillräckligt innehåll. Du samtycker till att inte ladda upp, ladda ner, visa, utföra, sända eller på annat sätt distribuera något innehåll som (a) är ärekränkande, ärekränkande, obscent, pornografiskt, kränkande eller hotande; (b) förespråkar eller uppmuntrar beteende som kan utgöra ett brott, ge upphov till civilrättsligt ansvar eller på annat sätt bryta mot tillämplig lokal, statlig, nationell eller utländsk lag eller reglering; (c) annonserar eller på annat sätt begär medel eller är en uppmaning till varor eller tjänster; eller (d) ger medicinsk rådgivning till andra användare. Företaget förbehåller sig rätten att avsluta ditt mottagande, överföring eller annan distribution av sådant material med hjälp av webbplatsen och, om tillämpligt, att radera sådant material från sina servrar. Företaget har för avsikt att samarbeta fullt ut med alla brottsbekämpande tjänstemän eller myndigheter i utredningen av eventuella brott mot dessa villkor eller av tillämplig lag.

11. ÖVERENSSTÄMMELSE MED INTELLEKTUELL FASTIGHETSLAGAR. När du besöker webbplatsen godkänner du att följa lagen och respektera andras immateriella rättigheter. Din användning av sajten styrs alltid av och är föremål för lagar om upphovsrätt och användning av immateriell egendom. Du samtycker till att inte ladda upp, ladda ner, visa, utföra, överföra eller på annat sätt distribuera någon information eller innehåll (tillsammans "Innehåll") i strid med tredje parts upphovsrätt, varumärken eller annan immateriell egendom eller äganderätt. Du samtycker till att följa lagar om upphovsrätt och användning av immateriella rättigheter, och du är ensam ansvarig för alla kränkningar av relevant lagstiftning och för intrång i tredje parts rättigheter orsakade av innehåll som du tillhandahåller eller överför, eller som tillhandahålls eller överförs med ditt konto. Bevisbördan att bevisa att något innehåll inte bryter mot lagar eller tredje parts rättigheter ligger enbart på dig.

12. INGEN GARANTIER. VI FRÄRKAR HÄRIGEN ALLA GARANTIER. VI GÖR WEBBPLATSEN TILLGÄNGLIG "SOM DEN ÄR" UTAN GARANTI AV NÅGOT SLAG. DU ANTAGAR RISKEN FÖR NÅGON OCH ALLA SKADOR ELLER FÖRLUST FÖR ANVÄNDNING AV ELLER Oförmåga att använda, WEBBPLATSEN ELLER TJÄNSTEN. TILL DET MAXIMALA OMFATTET TILLÅTET MED LAGEN FRISKRIVAR VI UTTRYCKLIGT ALLA GARANTIER, UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅENDA, BETRÄFFANDE PLATSEN, INKLUDERANDE, MEN INTE BEGRÄNSADE TILL NÅGON UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER FÖR SÄKERHETSBARHET, FITNESS FÖR EN PARTIKEL. VI GARANTERAR INTE ATT WEBBPLATSEN ELLER TJÄNSTEN MÖTER DINA KRAV ELLER ATT FUNKTIONEN AV WEBBPLATSEN ELLER TJÄNSTEN KOMMER ATT AVBRYTAS ELLER FELFRI.

13. BEGRÄNSAD ANSVAR. VÅRT ANSVAR FÖR DIG ÄR BEGRÄNSAD. TILL DET MAKSIMALA UTSTÄLLNINGEN SOM ÄR TILLÅTET MED LAGEN SKAL VI INGEN HÄNDELS ANSVARA FÖR SKADOR AV NÅGOT SLAG (INKLUDERAT, MEN INTE BEGRÄNSADE TILL, SÄRSKILDA, TILLFÄLLIGA ELLER FÖLJANDE SKADOR, TAPPADE RESULTAT ELLER FÖRLORADA UPPGIFTER, OCH FÖRSÄKRING AV FÖRSÄKRINGSSKADAN ) FÖRSTÅR UTAN ELLER I FÖRBINDELSE MED DIN ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN ELLER NÅGRA ANDRA MATERIAL ELLER TJÄNSTER SOM UTFÖR DIG. Denna begränsning gäller oavsett om skadeståndet uppkommer på grund av avtalsbrott, skadestånd eller någon annan juridisk teori eller form av handling.

14. NÄRSTADA PLATSER. Vi har ingen kontroll över och inget ansvar för tredje parts webbplatser eller material. Vi arbetar med ett antal partners vars webbplatser kan vara länkade till webbplatsen. Eftersom vi inte har någon kontroll över innehållet och prestandan på dessa partner- och affiliate-webbplatser, ger vi inga garantier för riktigheten, valutan, innehållet eller kvaliteten på informationen som tillhandahålls av sådana webbplatser, och vi tar inget ansvar för oavsiktlig, stötande, felaktig , vilseledande eller olagligt innehåll som kan finnas på dessa webbplatser. På samma sätt kan du då och då i samband med din användning av webbplatsen ha tillgång till innehållsprodukter (inklusive, men inte begränsat till, webbplatser) som ägs av tredje part. Du erkänner och samtycker till att vi inte ger några garantier för och tar inget ansvar för riktigheten, valutan, innehållet eller kvaliteten på detta tredjepartsinnehåll, och att dessa användarvillkor reglerar din användning av och allt innehåll från tredje part.

15. FÖRBUDA ANVÄNDNINGAR. Vi inför vissa begränsningar för din tillåtna användning av webbplatsen. Det är förbjudet att bryta mot eller försöka bryta mot säkerhetsfunktionerna på webbplatsen, inklusive, utan begränsning, (a) tillgång till innehåll eller data som inte är avsedd för dig, eller logga in på en server eller ett konto som du inte har behörighet att komma åt; (b) att försöka undersöka, skanna eller testa webbplatsens sårbarhet, eller något tillhörande system eller nätverk, eller att bryta mot säkerhets- eller autentiseringsåtgärder utan adekvat tillstånd; (c) störa eller försöka störa tjänsten till någon användare, värd eller nätverk, inklusive, utan begränsning, genom att skicka ett virus till webbplatsen, överbelastning, "översvämning", "skräppost", "postbombning", " krascha "eller inleda en" DDOS "-attack på webbplatsen; (d) att använda webbplatsen för att skicka oönskad e-post, inklusive, utan begränsning, kampanjer eller annonser för produkter eller tjänster; (e) förfalskning av TCP / IP-paketrubrik eller någon del av rubrikinformationen i något e-postmeddelande eller i någon inläggning som använder webbplatsen; eller (f) att försöka modifiera, omarbeta, dekompilera, demontera eller på annat sätt minska eller försöka reducera någon av källkoden som används av oss för att tillhandahålla webbplatsen till en människa. Varje kränkning av system- eller nätverkssäkerhet kan utsätta dig för civilrättsligt och / eller straffrättsligt ansvar.

16. ERSÄTTNING. Du samtycker till att ersätta oss för vissa av dina handlingar och försummelser. Du samtycker till att skada, försvara och hålla skadligt företag, dess dotterbolag, befattningshavare, styrelseledamöter, anställda, konsulter, ombud och representanter från alla tredje parts fordringar, förluster, ansvar, skador och / eller kostnader (inklusive rimliga advokatavgifter och kostnader) som uppstår till följd av din åtkomst till eller användning av webbplatsen, ditt brott mot dessa användarvillkor, eller din intrång, eller intrång från någon annan användare av ditt konto, av någon immateriell egendom eller annan rättighet för någon person eller enhet. Vi kommer att meddela dig omedelbart om sådana anspråk, förluster, ansvar eller efterfrågan och kommer att ge dig rimlig hjälp på din bekostnad för att försvara sådana anspråk, förluster, ansvar, skador eller kostnader.

17. COPYRIGHT. Allt innehåll på webbplatsen eller tjänsten är: Copyright © 2021 SISTAMINUTENIDEER

18. ALLVÄNDIGHET; AVFALL Om en domstol med behörig jurisdiktion av någon anledning finner att några villkor eller villkor i dessa användarvillkor inte kan verkställas förblir alla andra villkor opåverkade och i full kraft. Inget avstående från någon överträdelse av någon bestämmelse i dessa användarvillkor ska utgöra ett avstående från någon tidigare, samtidig eller efterföljande överträdelse av samma eller andra bestämmelser härtill, och inget avstående ska vara effektivt om det inte görs skriftligt och undertecknat av en auktoriserad företrädare för den avstående parten.

19. INGEN LICENS. Ingenting på webbplatsen ska förstås så att du ger dig en licens att använda något av de varumärken, servicemärken eller logotyper som ägs av oss eller av någon tredje part.

20. FÖRENADE STATER ANVÄNDER ENDAST. Webbplatsen kontrolleras och drivs av företaget från dess kontor i delstaten Kalifornien. Webbplatsens domän är registrerad i USA och webbplatsen är värd i USA. Den avsedda publiken för denna webbplats består endast av individer i USA. Företaget intygar inte att något av materialet eller de tjänster som du har fått tillgång till är tillgängliga eller lämpliga för användning på andra platser. Din användning av eller tillgång till webbplatsen ska inte tolkas som att företaget medvetet utnyttjar fördelarna eller privilegiet att göra affärer i någon annan stat eller jurisdiktion än Kalifornien och USA.

21. ÄNDRINGAR. Företaget förbehåller sig rätten att ändra dessa villkor. Om företaget försöker göra en sådan ändring, som vi anser är väsentlig enligt vårt eget gottfinnande, ska vi:

(a) Ge dig meddelande via e-post om ändringen 15 dagar innan ändringen träder i kraft, och
(b) Publicera på hemsidan att en ändring kommer att göras.

Om en domstol med behörig behörighet beslutar denna ändringsbestämmelse ogiltig, ska denna ändringsklausul sägas upp som en del av detta avtal. Alla ändringar av villkoren ska vara framåtblickande.